Læs Philips spændende beretning om dette skoleår

Formandsberetning for 2018 (Philip Brynjulfsson) 

Deltagerrådet

 

BHP har et deltagerråd bestående af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver linje. Eleverne inddrages mest muligt i planlægnings- og beslutningsprocesser, der vedrører skolens dagligdag og drift.

Det overordnede formål med deltagerrådet er at varetage elevernes interesser, imødekomme nye forslag og implementere nye tiltag.

Møderne afholdes med deltagelse af en til to lærere.

 

Formandsberetninger

Hvert år vælges der ved demokratisk afstemning en formand for deltagerrådet. Formanden har det overordnede ansvar for deltagerrådet, samt deltager på skolens bestyrelsesmøder som elevrepræsentant.

Formanden slutter året af med en formandsberetning om året der er gået. 

Her kan du se formanden for deltagerrådets årsberetning 2016:

Videoer

Deltagerrådet har flere opgaver i løbet af året. De hjælper blandt andet, når der skal reklameres for Åbent Hus:

Når Deltagerrådet har knoklet et helt år, runder vi året af med en velfortjent tur, som vi selv arrangerer:

Alexanders flotte tale på sidste skoledag, 2013:

Er fastelavn kun for børn?