Fælles aktiviteter

 

På BHP foregår der forskellige aktiviteter på tværs af linjerne, dette med mål at fordre den personlige og sociale udvikling, samt give de unge demokratisk dannelse.

 

Fælles fredage

Hver fredag er der fælles morgenskolemøde i kantinen med morgensang og info fra linjer, lærere, vejledere og ledelsen.

Herefter er der rengøring på linjerne – og fælles aktivitetsdag på tværs af linjerne planlagt af Sundhed & Pædagogik-linjen.

 

Erhvervs- og praktikuger

I januar holdes studieaften med fokus på uddannelsesvalg qua speeddating med tidligere elever, der er igang med uddannelse og arbejde.

2 gange årligt er der desuden afsat tid til erhvervs- og praktikuger – se mere under Praktik mm..

 

Fester og Åbent Hus

Der afholdes ca. 4-5 skolefester om året, hvor deltagerrådet står for planlægningen.

Skolen har 2 Åbent Hus-arrangementer omkring jul og sommer – dette er altid en lørdag.

 

GoodSound Festval

Musikhold fra ca.10 produktionsskoler inviteres hvert år til GoodSound Festival i forsommeren.

 

Foredrag og temauge

Der er løbende foredrag i kantinen med aktuelle foredragsholdere.

I starten af skoleåret holdes temauge med fælles aktuelt emne – her arbejdes på tværs af linjer.

 

For forældrene

Årligt afholdes forældrearrangement på den enkelte linje.