Information til eleverne

Praktik

 

Skolen har valgt at have et stort fokus på uddannelses- og erhvervsafklaring gennem obligatorisk erhvervspraktik.

 

Praktikuger

To uger i efteråret og to uger i foråret er alle skolens elever ude i praktik – på nær de elever der ikke har været indskrevet på skolen en måned ved praktikopstart.

I ugerne op til praktikkerne er der afsat først en uge til praktikvejledning ved linjens vejleder og lærere – derefter en uges praktiksøgning, som tager udgangspunkt i hvor den enkelte elev er.

Der ud over kan eleven komme i yderligere 4 ugers praktik.

 

Erhvervsuge

I januar måned afholdes der erhvervsuge, hvor fokus er på uddannelse og erhverv hele ugen og på tværs af linjer. Dette planlægges af vejlederne. Ugen består af besøg på uddannelsessteder, besøg fra forskellige erhverv og diverse aktiviteteter af uddannelses- erhvervsafklarende karakter.

Det hele afsluttes med en studieaften med speeddating, hvor skolens tidligere elever der er i gang med uddannelse og arbejde kommer og deltager.

 

Besøg på ungdomsuddannelser

Løbende arrangeres der deltagelse i de forskellige åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne af skolens vejledere og lærere.

Derudover tager skolen fælles på forskellige uddannelsesmesser.