Produktionshøjskolen

Ballerup/Herlev Produktionshøjskole

Skolen er et tilbud for dig under 25 år, som ikke har gennemført eller har afbrudt en ungdomsuddannelse, og som her og nu ikke er klar til at påbegynde en sådan uddannelse.

Start på skolen

Vi optager elever hele året, men du skal først besøge dit lokale UU-vejledning, før den endelige aftale om opholdet kan laves. For at blive optaget skal du til en rundvisning og optagelsessamtale på skolen.
Tilmeld dig til rundvisning og optagelsessamtale her: Rundvisning og optagelse

Efter godkendelsen fra din ungdomsvejleder, kan du starte fra den ene dag til den anden.

Klik ind på uddannelsesguiden og find dit lokale UU-hus: Uddannlesesguiden

Læs mere om skolens vejledning: Vejledning

 

En anderledes undervisning

På Produktionshøjskolen bliver du klog på dig selv og dine muligheder. Du vil møde andre unge, der er i samme situation. Unge der har lyst til at komme videre med deres drømme, unge der har lyst til at skabe venskaber og få et godt voksenliv.

Produktionshøjskolens undervisning tager udgangspunkt i det praktiske. Du får mulighed for at afprøve dine interesser og evner, på værkstederne og gennem eksterne praktikker, inden du vælger en videre uddannelse eller job.  Se skolens linjer: Værksteder

Vi kan i et vist omfang tilbyde undervisning i dansk, matematik og engelsk på FSA-niveau.
Læs om fagene: Almenundervisning

Skolen tilbyder dig også en række fællesaktiviteter som ekskursioner, kulturelle arrangementer, skolefest, åbent hus og foredrag om aktuelle emner.
Læs om ture og ekskursioner: Aktiviteter

Ballerup/Herlev Produktionshøjskole tilbyder undervisning indenfor de praktiske fag såvel som et udvalg af de boglige. Et produktionsskoleophold er formelt ikke en kompetencegivende uddannelse, men et forløb, der ruster dig til at træffe de valg, der kan føre dig til uddannelse og job.

Læs mere om skolens Værdigrundlag

 

Fokus på fremtiden

Det er skolens mål, at guide eleven i hele den periode de går på skolen. Du vil derfor være knyttet til en vejleder, der kan guide i forhold til praktikker, uddannelse og job.  Når eleven nærmer sig udslusning er der øget fokus på fremtidsplanerne.
Læs mere: Udslusningsstrategi

Samarbejde med erhvervsskoler

Ballerup/Herlev Produktionshøjskole samarbejder med en række erhvervsskoler om gennemførelse af uddannelsesforberedende kursusforløb. De unge der er parat til dette, kan i samarbejde med vejlederen indskrives på et sådan. Læs mere: Samarbejdsaftaler