Udslusningsstrategi

 

Det er skolens mål, at guide eleverne i hele den periode de går på skolen, mod hvad de skal i fremtiden.

Skolens strategi er, at dette sker via praktikker, kombinationsforløb, besøg og deltagelse i uddannelsesmesser mm., formelle samtaler med erhvervsvejlederen og formelle og uformelle samtaler med linjelæreren.

Én gang om året er der en obligatorisk fælles praktikuge for alle skolens elever. Derudover forsøges det at udnytte muligheden for op til 9 ugers praktik, så optimalt som muligt.

Skolen har 2 fastlagte erhvervsuger i foråret op til tilmeldingsfristen på ungdomsuddannelserne. I disse uger besøges skolen af forskellige uddannelsessteder og erhvervsområder, så eleven får et bredt oplysningsfelt omkring fremtidige valg af uddannelses- og jobmuligheder.

Hvis eleven ikke har foretaget et valg tæt på udmeldelse, sendes denne til skolens uddannelses- og erhvervsvejleder, som forsøger at gøre en intens indsats i samarbejde med eleven.

Skolen laver løbende statistik på udslusningen og forsøger udfra ovenstående, at minimere det antal elever, der udsluses til ledighed.

Skolen følger op på elevernes færden i uddannelsessystemet op til 4 måneder efter udmeldelse af skolen.

Se statistik her.