Undervisning

Undervisning

Værkstedsundervisning

Produktionshøjskolens undervisning tager udgangspunkt i det praktiske, og du har mulighed for at afprøve dine interesser og evner inden valg af videre uddannelse eller job.
Se skolens linjer: Værksteder

 

Almen undervisning

På BHP kan du forbedre dig i fagene:

Dansk

Matematik

Engelsk.
Hvad enten du altid har kæmpet mod eller elsket at gå i skole, er der udfordringer for dig.

Undervisningen tager udgangspunkt i DINE udfordringer og ønsker.

Hvis du mangler at bestå prøverne i 9. Klasse, har du her mulighed for at gå til prøverne.

Har du lysten eller behovet for at blive bedre til fagene og til at gå i skole, er vi klar til at støtte, undervise, hjælpe og motivere dig.
Alle elever på BHP bliver screenet i dansk og matematik, så vi ved, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.
Vi tilbyder også hjælp til koncentration og hukommelse med et program, der hedder FLEX.

Har du altid haft det svært i dansk, skyldes det måske, at du er ordblind. Dette kan du på skolen blive testet for, og du kan modtage ordblindeundervisning af lærere, der er uddannet til det.
Næsten ingen lektier!

Lærere der brænder for at hjælpe dig.