Værdigrundlag

 

Vi tror på elevens evner og muligheder!

Ballerup/Herlev Produktionshøjskole sigter mod at give unge en vejledning og afklaring omkring , deres videre uddannelsesforløb og jobvalg.

Vi ønsker at starte en udviklingsproces hos den enkelte elev, der munder ud i en faglig og social kvalificering.

De faglige kompetencer afprøves på skolens otte linjer. I undervisningen møder eleven udfordrende og kreative opgaver, der giver indblik i fagenes værktøjer og teori.

Vi lægger vægt på at have den nyeste teknologi på linjerne. I det daglige arbejde får eleverne erfaring med skolensproduktion og kontakter ud af huset til lokalsamfundet.

 

Fællesskab og miljø

Hos os er det vigtigt, at eleven indgår i skolens sociale fællesskab og i den forbindelse udviser hensyn og respekt over for de andre elever samt over for skolen generelt.

Eleverne har via elevrådet demokratisk indflydelse på skolens aktiviteter. Vores tradition og politik er at arrangerer informative og kulturelle arrangementer.Vi arrangerer også fagrelevante ekskursioner.

De fysiske rammer på skolen skal være moderne og funktionelle, således at eleverne oplever et inspirerende arbejdsmiljø.

Vi tror på elevens evner og muligheder og stiller til gengæld krav om stabilt fremmøde og god opførsel. Alle på skolen har et medansvar for, at der i det daglige er en tryg og behagelig stemning.