Information til eleverne

Vejledning

Linierne er ikke valgt ud fra hvilke områder af arbejdsmarkedet, der er præget af arbejdsløshed.

Linierne er valgt ud fra ønsket om at have en bred vifte af tilbud, der kan virke attraktive på mange forskellige elever.

Den brede sammensætning af linier giver også en bred elevsammensætning. Herigennem får man et varieret socialt liv på skolen og en skole som er præget af frugtbare forskelligheder.

Eleverne går på skolen for at blive mere modne, mere bevidste om deres fremtidige valg, for at få mere selvværd og selvtillid. Derfor handler det ikke kun om at gøre eleverne parate til at tage bestemte uddannelser, men i højere grad om at gøre eleverne bevidste om deres kvaliteter og få dem videre i uddannelse og arbejdslivet.

 

En ungdomsuddannelse er målet

Skolen stiller en uddannet vejleder til rådighed som eleven kan konsultere både i forbindelse med oplysning og viden og rent konkret i forbindelse med ansøgninger til skoler, arbejdspladser mv. Samtidig kan vejlederen formidle praktikforløb for eleven. Vejledererne har kendskab til vores målgruppe.

Skolen lægger i høj grad op til at forberede eleverne på at tage en ungdomsuddannelse og bruger meget tid i februar måned hvert år på at informere eleverne og tale med dem om deres fremtidige uddannelsesvalg. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Ved rundvisning for STU-elever bedes I kontakte STU-lærer Christina Højland på mail christinastu@bhp-skole.dk eller Thomas Rasmussen på thomasd@bhp-skole.dk

Monika Leth Dalsgaard

Monica Leth Dalsgaard
Vejleder
Mobil: 25 10 73 08
monika@bhp-skole.dk

Sine Bierkan

Sine Bjerkan
Vejleder
Mobil: 27 57 09 50
sine@bhp-skole.dk

Jan-vejleder-web

Jan Wessel
Vejleder
Mobil: 25 10 73 07
janw@bhp-skole.dk