For vejledere

 

Pris

220.000 kr. pr. år.
Ved opsigelse af kontrakten skal betales for løbende måned + 1 måned.
Ballerup/Herlev Produktionshøjskole kan ligeledes opsige kontrakten med varsel på løbende måned + 1 måned.

 

Vores optagelsesprocedure

Ønskes en rundvisning på skolen kontakt da STU-lærere:

Thomas Rasmussen
Mobil 2510 7330
Mail

Lisbet Holmsted
Mobil 2510 7331
Mail

Peter Lundgaard
Tlf. 2510 7332
Mail

Anne Olsson

Tlf: 26280568

Mail 

Christina Thornfeldt Højland
Mobil 2928 6028
Mail

En forudsætning for optagelse på en STU er, at eleven har en STU-bevilling.

Dernæst aftales et uforpligtende møde med eleven ift. om det er på BHP, eleven vil have sin STU, og om eleven passer ind i den eksisterende elevgruppe. Ved aftale om optagelse indhentes alle relevante dokumenter på eleven.

Først når dette er gjort, tager vi en beslutning, om hvorvidt eleven kan starte på STU – BHP.
Ved optagelse skal alle kontaktoplysninger være til rådighed, så informationer når relevante personer.

 

Timetal

STU-eleverne følger tildels produktionsskoleelevernes skema. Eleverne her har dog to kortere dage på en uge dels grundet individuelle behov, dels grundet andre akrtiviteter der ligger udover de skemalagte timer. Eleverne kan hvis de har behovet få flere timer fx. til at følge skolens almen undervisningstilbud.

STU-eleven har krav på 840 timer om året, hvor de på BHP i grundskemaet  har betydeligt flere timer end foreskrevet i loven.

 

Vores målgruppe

STU-eleverne er meget blandt skolens øvrige elever, og det forventes derfor, at de i nogen grad er i stand til at indgå i skolens ungdomsmiljø.
Vi henvender os ikke til en fast defineret diagnosticeret målgruppe, men rummer mange forskellige problematikker, hvor der i vid udstrækning bliver taget højde for den enkeltes behov.

Skolens fysiske rammer er uegnet for kørestolsbrugere. Eleven skal være selvhjulpen.