FGU NORD – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE I GLADSAXE OG BALLERUP

FGU er en ny uddannelse, som starter august 2019.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

  • AGU – almen grunduddannelse
  • PGU – produktionsgrunduddannelse
  • EGU – erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever, fra Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, forventes at starte i de nye FGU-skoler i Gladsaxe eller Ballerup i august 2019.

Tilmelding til informationsmøde – Klik her!

www.fgunord.dk

Læs pjece om FGU her

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside