Uddannelser

Ballerup Herlev Produktionshøjskole tilbyder tre forskellige ungdomsuddannelser

FGU NORD – FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE 

FGU er en ny uddannelse, som forventes oprettet med start august 2019.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen har 3 spor: AGU – almen grunduddannelse – PGU – produktionsgrunduddannelse – EGU – erhvervsgrunduddannelse

KUU

Ejendomsservice, anlægsgartner og lager

Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt og indholdsrigt voksenliv, om muligt at kunne fortsætte med uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem og træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage med sine kompetencer.

STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt og indholdsrigt voksenliv, om muligt at kunne fortsætte med uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem og træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage med sine kompetencer.

 

KUU

Sundhed, omsorg og ernæring

Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt og indholdsrigt voksenliv, om muligt at kunne fortsætte med uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem og træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage med sine kompetencer.