KUU – ejendomsservice, anlægsgartner og lager

 

Vil du gerne uddanne dig til noget, hvor du skal bruge dine hænder?
Er du interesseret i uddannelse eller job inden for service kombineret med håndværk?
Har du lyst til et arbejde, der veksler mellem at være inde og udenfor?
Lærer du bedst når du kombinerer teori med praktisk arbejde?
Så kan kombineret ungdomsuddannelse inden for ejendomsservice, anlægsgartner og lager være noget for dig.

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen til Erhvervsassistent inden for Ejendomsservice, Anlægsgartner og Lager giver dig mulighed for, at søge job som erhvervsassistent inden for f.eks. erhvervsområderne varmemester, gårdmand, pedel og anlægsgartner.
Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse.

 

Indhold i KUU:

• Du går på et hold med andre unge.
• KUU indeholder kompetencegivende fag, f.eks. dansk og matematik.
• Undervisningen forgår både praktisk og teoretisk. Du får viden om hvordan man begår sig på en arbejdsplads.
• Uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og erhvervstræning i en virksomhed

 

Du lærer blandt andet om:

Du får grundlæggende kendskab til at arbejde med bygningsvedligeholdelse og ejendomsservice og kommer til at løse en række håndværksmæssige opgaver – både ude og inde, på skolen og hos eksterne kunder.

• Du lærer at planlægge en opgave fra start til det færdige produkt tages i brug af skolen, eller afleveres til kunden.
• Du får en grundlæggende viden ift. at arbejde inden for det grønne område året rundt.
• Du får kendskab til kundebetjening og hvad der er god service.
• Du får kendskab til lagerstyring samt forskellige arbejdsopgaver på et lager.

 

Fag, certifikater og andre aktiviteter:

• Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, hvor du har mulighed for at gå til prøve på F-niveau (9. kl) efter 2 del og afsluttes på D-niveau (10. kl) efter hhv. 3 og 4 del.
• Du får undervisning i erhvervsrettede fag som f.eks. lagerstyring og økonomi.
• Du får undervisning i førstehjælp med mulighed for førstehjælpsbevis.
• Du får mulighed for at deltage i gaffeltruck certifikatkursus.

 

Optagelse på KUU:

• For at begynde på KUU, skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.
• Du skal være under 25 år og have afsluttet grundskolen.

• Du må endnu ikke have gennemført en ungdomsuddannelse.
• Du skal være motiveret for uddannelse.

Vil du høre mere: Kontakt vores KUU vejleder Monika på tlf. 2510 7308 eller mail: monika@bhp-skole.dk 

Lærer

Michael Koefoed
Tlf. 4078 6693
Mail

Lærer

Jørgen Olsen
Tlf. 2510 7320
Mail

Vejleder

Monika Leth Dalsgaard
Tlf. 2510 7308
Mail