KUU – sundhed, omsorg og ernæring

 

Kombineret ungdomsuddannelse, KUU, er en toårig ungdomsuddannelse, hvor du bliver uddannet erhvervsassistent inden for sundhed, omsorg og ernæring. Uddannelsen styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller tage videre uddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er gratis og giver ret til SU i hele forløbet efter gældende regler.

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Uddannelsen til erhvervsassistent inden for sundhed, omsorg og ernæring giver dig mulighed for, at søge job som erhvervsassistent i f.eks. børnehaver eller plejecentre. Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse som f.eks. social- og sundhedshjælper eller ernæringsassistent.

 

Bliv erhvervsassistent inden for sundhed, omsorg og ernæring

Vil du gerne uddanne dig til noget, hvor du skal arbejde med pleje, omsorg og pædagogik målrettet børn, unge og ældre. Er du interesseret i køkken, sund kost og ernæring, kombineret med læring om krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde kreativitet og bruge din fantasi, når der skal findes på aktiviteter til børn og ældre? Lærer du bedst når du kombinerer teori med praktisk arbejde? Så kan Kombineret ungdomsuddannelse inden for sundhed, omsorg og ernæring være noget for dig.

 

Indhold i KUU

Du går på et hold med andre unge. Undervisningen foregår både praktisk og teoretisk. Du får viden om hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og erhvervstræning i en virksomhed. KUU indeholder kompetencegivende fag, f.eks. dansk og matematik.

 

Du lærer blandt andet om:

Du får et grundlæggende kendskab til pleje og omsorg for ældre medborgere eller børn. Du har fag, der styrker din evne til at kommunikere og arbejde pædagogisk, kreativt og motorisk. Du beskæftiger dig med mad og ernæring som en kilde til sundhed. Du får viden om kost, og du lærer at tilberede måltider til befolkningsgrupper med forskellige behov, fx børn, allergikere og ældre mennesker. Du kommer til at arbejde med praktiske opgaver i et køkken, såsom indkøb, tilberedning og anretning af måltider samt oprydning, rengøring og hygiejne. Du har sundheds- og samfundsfag og lærer om, hvordan bevægelse og idræt sammen med kosten spiller en rolle for at fremme sundhed og forebygge livsstilssygdomme.

 

Fag, certifikater og andre aktiviteter

• Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, hvor du har mulighed for at gå til prøve på F-niveau (9. kl) efter 2 del og afsluttes på D-niveau (10. kl) efter hhv. 3 og 4 del.
• Du får undervisning i førstehjælp med mulighed for førstehjælpsbevis.

 

Optagelse på KUU

• For at begynde på KUU, skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.
• Du skal være under 25 år og have afsluttet grundskolen.
• Du må endnu ikke have gennemført en ungdomsuddannelse.
• Du skal være motiveret for uddannelse.

Vil du høre mere: Kontakt vores KUU vejleder Mariane på tlf. 2510 7309 eller mail: mariane@bhp-skole.dk 

KUU - sundhed, omsorg og ernæring

Lærer

Line Degn
Tlf. 2510 7324
Mail

KUU - sundhed, omsorg og ernæring

Lærer

Anne-Mette Fejer
Tlf. 2510 7316
Mail

KUU - sundhed, omsorg og ernæring

Vejleder

Mariane
Tlf. 2510 7309
Mail