Forside

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

 

Uddannelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med Lov nr 564 af 6/6 2007.

Særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – STU.

Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt, selvstændigt og indholdsrigt voksenliv.

Målet er at afklare den unges kompetencer og ressourcer i forhold til uddannelse, job og muligheder for at deltage aktivt på arbejdesmarkedet udover de ordinære former.

Pædagogik

STU på Ballerup Herlev Produktionshøjskole tager udgangspunkt i den unges ressourcer, interesser, drømme og ønsker.

Vi mener, at det er vigtigt at lytte til og respektere elevens ideer og drømme for deres voksenliv. Vi mener samtidigt, at det er vigtigt at sætte realistiske mål i forhold til hvilke tilbud og fremtidsplaner, der kan opfyldes.

Det individuelle, pædagogiske undervisningsforløb vil altid være i forandring, i takt med at den unge udvikler sig.

I dagligdagen har vi fokus på struktur, forudsigelighed og de personlige mål. Vi har fokus på de sociale relationer. Det betyder, at vi er opmærksomme på den unges trivsel i STU-gruppen og i dagligdagen som sådan. Vi kan støtte op om den unge, hvis der opstår problemer, og vi kan bakke op om ideer og initiativer, den unge måtte udvise. Den unge har én kontaktperson, der vil være en fast støtte i forløbet.

Vi følger den unge tæt gennem vejledningsforløb, afklaring af kompetencer, praktik og undervisning. I samarbejde med den unge og STU´s erhvervsvejleder kan vi på dette grundlag udarbejde den fremtidsplan, der på bedst tænkelige måde kan udvikle den unges potentialer og der igennem skabe de bedste forudsætninger for et meningsfyldt og aktivt voksenliv.

Vores pædagogik er relationsbaseret, og vi lægger vægt på at behandle den unge som en selvstændig og ansvarlig voksen.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, som skal styrke den unges selvforståelse og tolerance overfor andre.

I takt med den unges udvikling, får den unge et øget ansvar for de aftaler og mål vi sætter sammen.

Målgruppe

Målgruppen for STU på BHP er unge mellem 16 og 25 år, der er visiteret til en STU. De kan have problematikker som Asperger Syndrom, organiske hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD eller lettere fysiske handicaps.

Vi er ikke i stand til at modtage unge med svære fysiske handicaps pga. vores lokalemæssige placering. Ligesom vores undervisning ikke er tilrettelagt for kørestolsbrugere. Den unge skal være selvhjulpen ift. bl.a. personlig hygiejne.

Det er også vigtigt for os, at der er en god dynamik i gruppen, og at alle føler sig trygge. Derfor kan særligt behandlingskrævende unge blive afvist.